Her dört araçtan yalnızca birinin kaskosu bulunduğu Türkiye’de kasko yaptırma oranı oldukça düşük bulunuyor. Otomobillerde kasko sahiplik oranı biraz daha yüksek olsa da kabaca üç otomobilden sadece birinin kaskosu olduğunu söyleyebiliriz. Zorunlu olmadığı için kaskoya da sigortaya da yeterince önem vermediğimiz doğru…

Sigortasız araç sayısı çoğunlukta olunca kazaların kaskosu olmayan araçlara denk gelmesi ihtimali yükseliyor. Nitekim 2012 yılında gerçekleşen 1 milyona yakın maddi hasarlı kazanın yüzde 55’i kaskosu olmayan araç sahiplerini tarafından gerçekleştirildi ve bu kişiler yüzde 100 kusurlu bulunduğu için araçlarının hasar maliyetlerini kendileri üstlenmek zorunda kaldı. Bir başka deyişle, maddi hasarlı trafik kazalarının yarısından fazlasının maliyetini sigorta şirketleri değil, kasko sahibi olmayan araç sahipleri ödedi.

Kasko ile trafik sigortası birbirini tamamlıyor

Zorunlu olduğu için Türkiye’de trafik sigortası sahiplik oranı yüzde 80’ler düzeyinde! Otomobillerdeki oran yüzde 90’ın üzerinde seyrediyor. Özellikle 2013 yılında trafik sigortasında primler bir hayli yükseldi ama mecburen yine yaptırılıyor.

“Zaten trafik sigortam var, kaskoya ihtiyacım yok” düşüncesi ise azalmış olsa da yok değil! Oysa bu iki sigortanın amacı birbirinden tamamen farklı: Trafik sigortası başkasına verilen zararları karşılarken, kasko öncelikle sizin aracınızın zararınızı karşılar. Bazı kasko poliçelerinde ilaveten karşı tarafın zararını karşılayan teminatlar da bulunuyor. Eğer bir kazada karşı tarafa verdiğiniz maddi ya da bedeni zararın toplam maliyeti, trafik sigortasının teminat bedelinin üstündeyse kaskonuz kalan zararı tazmin ediyor.

Aracınızı ve trafikte kendinizi tamamen maddi olarak güvence altına alabilmek için trafik sigortası ile kaskoyu birlikte değerlendirmeniz gerekir. Zira bu iki sigorta birbirini tamamlayarak sizi birlikte güvenceye alırlar.

Kaskoya daha az prim ödemek mümkün!

Sigorta yenilemelerini zamanında yaparak indirim haklarınızdan faydalanabileceğiniz gibi muafiyetli kasko ( küçük hasarları kendiniz karşılayarak) ile daha az primli kasko poliçesine sahip olabilirsiniz. Öte yandan sigorta şirketleri arasında fiyat karşılaştırması yaptırarak piyasadaki en uygun fiyatlı poliçeye siz sahip olabilirsiniz.

Betül Sungurlu
454 Yazı
ODTÜ Havacılık Mühendisliği ve Boğaziçi Üniversitesi Executive MBA mezunu. Ar-ge, banka, yatırım ve danışmanlık şirketlerinde 10 yıldan fazla çalıştı.