Kaskolu aracınız pert olursa!

betulsungurlu

Aracın bir kaza sonucunda kullanılamaz hale gelmesini ifade eden ve sigortacılık teriminde ‘pert total’ (tam hasarlı) olarak adlandırıldığı için günlük kullanımda da ‘aracın pert olması’ diye anılan bu durum nasıl tespit edilir? Hangi hallerde araç pert olmuş kabul edilir? Kasko tazminat tutarı neye göre belirlenir?

Hasara uğrayan aracınız için yapılan ekspertiz incelemelerinde, onarım masraflarının aracın piyasa (rayiç) değerine yaklaşması, ulaşması ya da geçmesi hallerinde araç tam hasarlı kabul edilir. Ortalama bir değer vermek gerekirse, onarım masrafları aracın piyasa değerinin %70’ine yaklaşmışsa aracın onarılarak trafiğe çıkarılması hem ekonomik açıdan hem de can güvenliği açısından mantıklı olmayacağından genellikle araç tam hasarlı kabul edilir. Bahsi geçen %70 oranının herhangi bir yasal dayanağı olmamakla birlikte sigortacılıkta yaygın olarak kabul gören bir orandır. Aracın tam hasarlı kabul edilebilmesi için sigortacı ile sigortalının bu konuda aynı fikirde olması gerekir.

Aracın, eksper raporuyla da onarım kabul etmez hale geldiği tespit edilirse, sigorta poliçesinde belirtilen kasko bedelini geçmemek kaydıyla aracın o andaki piyasa değeri sigortalıya ödenir. Eğer poliçede belirlenen kasko bedeli aracın piyasa değerinden daha düşükse (eksik sigorta) orantılı olarak daha az ödeme yapılır. Değeri sigortalıya tamamen ödenen araç sigortacının olur.

Pert araç sigortalıya bırakılacaksa yani sigortalının böyle bir talebi varsa aracın pert/hurda bedeli (hasarlı haliyle satış bedeli) tespit edilir ve piyasa değerinden düşülerek tazminat tutarı belirlenir. Bu durumda pert olan aracın satış işlemleri sigortalının kendi yükümlülüğü olur.

Konuya eksper olarak tayin edilen kişi ya da kurumlar sigorta şirketlerinden bağımsız olarak çalışırlar. Eksperin görevi konunun sigortalı ve sigortacı arasında adil biçimde çözümlenmesi için bilirkişilik yapmaktır. Pert kararı verilmiş hasarlarda tazminat ödemesinin yapılması ise ortalama 1 ay sürebiliyor.

betulsungurlu
Betül Sungurlu
339 Yazı
ODTÜ Havacılık Mühendisliği ve Boğaziçi Üniversitesi Executive MBA mezunu. Ar-ge, banka, yatırım ve danışmanlık şirketlerinde 10 yıldan fazla çalıştı.
Uzman Yazarlar