Kasko yaptırırken aracınızın bedelinin doğru belirlenmesi çok önemli!


Betül Sungurlu
| 1 Dakikalık Okuma| 9 |Güncellenme : 10 Aralık 2019

Sigorta terimleri ile ‘aşkın sigorta’ ya da ‘eksik sigorta’ ile tabir edilen durumların her ikisi de poliçe sahibinin kayba uğramasına neden olabiliyor. Aracın sigorta bedeli, kasko poliçesinin teminatları kapsamındaki bir tehlikenin gerçekleşmesi halinde ödenecek en yüksek rakamdır. Başka bir deyişle sigortalının uğrayabileceği en büyük mali kaybı temsil eder ki, kasko poliçelerinde bu, aracın çalınması ya da pert olması durumlarında yerine yenisinin alınması gereken durumlarda ortaya çıkan rakamdır.

‘Aşkın Sigorta’ bahsi geçen aracın, sigorta bedelinin üstünde bir tutar üzerinden sigorta edilmesidir. ‘Sigorta bir zenginleşme aracı değildir’ yaklaşımı ile sigorta şirketi tam hasar sözkonusu olduğunda, kişinin gerçek kaybını telafi etmekle yükümlü olduğundan aracın  hasar anındaki bedelini öder. Bu durumda da poliçenin yapıldığı gün belirlenen yüksek bedelin hiçbir anlamı kalmaz. Sonuç olarak, fazla bir bir sigorta bedeli üzerinden aracınızı sigortalatırsanız boşu boşuna gerekenden fazla prim ödemiş olursunuz.

‘Eksik Sigorta’ ise aracın sigorta bedelinin gerçek bedelinin altında olması durumudur. Bilmeden ya da eksik prim ödemek amacıyla aracın bedelinin gerçek değerinin altında gösterilmesi, hem tam hasar hem de kısmi hasar ödemelerinde zarara uğramanıza neden olur. Tam hasar anında poliçenin üzerinde yazılı değeri esas alacak olan sigorta şirketi, aracın sigorta bedelinin piyasa bedeli altında olmasından dolayı bir sorumluluk kabul etmeyecektir. Kısmi hasarlarda ise yine sigorta bedeli esas alınacak, sigorta şirketinin bu hasar için ödeyeceği tutar ise sizin poliçenizde yazan sigorta bedelinizin olması gereken sigorta bedeline oranı kadar azaltılacaktır.

Poliçeniz düzenlenirken bu iki durumu da sigorta şirketi ile netleştirmeniz, ileride uğrayacağınız zararların önüne geçebilmeniz açısından önem taşıyor.

Betül Sungurlu
454 Yazı
ODTÜ Havacılık Mühendisliği ve Boğaziçi Üniversitesi Executive MBA mezunu. Ar-ge, banka, yatırım ve danışmanlık şirketlerinde 10 yıldan fazla çalıştı.