Kasko hepimiz için çok bildik bir terim ama içeriği konusunda yeterince bilgi sahibi değiliz. Bu sebeple hasar anında beklentilerimiz ile sigortalı olmanın faydaları her zaman örtüşmeyebiliyor. Kasko poliçesi satın alırken aslında çoğu kez neye para ödediğimizi tam anlamıyla bilmiyoruz. O halde kasko gerçekte nedir sorusu bizim için önemli!

Sigorta şirketlerinin tüketiciye sunduğu ‘Kasko Poliçesi’ aslında araç sahibinin karşılaşabileceği riskler gözönünde bulundurularak farklı çeşitlerde sigortalardan oluşturulmuş bir paket. Dolayısıyla kasko poliçesinde yer alan teminatları, sigorta poliçelerinde farklı adlarla anılabilse de, ‘ana’, ‘ek’ ve ‘isteğe bağlı’ teminatlar olmak üzere üçe ayırabiliriz. Ana teminatlar zaten Kara Taşıtları Kasko Poliçesi Genel Şartları’nda belirtilen teminatlar ve bunlarda tüketicinin tercih hakkı teminat eksiltmek yönünde değil sigorta yaptırmak ya da yaptırmamak konusunda olabiliyor. Ancak ‘ek’ ya da ‘isteğe bağlı’ teminatların tüketicinin tercihi doğrultusunda belirlenmesi mümkün. Gerçi sigorta şirketlerinin çoğu ana ve seçilmiş ek teminatlardan oluşturduğu paketi pek değiştirmiyor ancak isteğe bağlı ilave teminatlar ekleyerek değişik türlerde poliçeler oluşturuyor.Ya da farklı sigorta şirketlerinin değişik kombinasyonlarla hazırladığı poliçeler mevcut. Dolayısıyla sigortasız olmak yerine bütçenize göre sigortanın teminatlarına karar verip, sizin için önemli teminatları poliçesine dahil etmiş ve size en uygun fiyat teklifini veren sigorta şirketini de belirleyerek risklerinizi azaltabilirsiniz. Dikkat edilmesi gereken tek şey şirketlerin fiyat tekliflerini incelerken hangi teminatları satın alacağınızı da sormanız ve kıyaslamanızı buna göre yapmanızdır. Kasko poliçesinde yer alan başlıca teminatları aşağıda inceleyebilirsiniz;

Ana Teminatlar:

 1. Aracın karayolunda kullanılabilen motorlu ya da motorsuz araçlarla çarpışması,
 2. Hareket ya da park halinde iken bir cismin araca çarpması ya da aracın başka bir cisme çarpması,
 3. Üçüncü kişilerin araca verdiği zararlar,
 4. Aracın yanması ya da çalınması

Bu teminatlardan bir ya da birkaçı poliçede yer almıyorsa poliçenin size ‘ Dar Kapsamlı Kasko Sigorta Poliçesi’ olarak tanıtılması gerekiyor. Tam Kasko Sigorta Poliçesi’nde ise ek sözleşme ile aşağıdaki ek teminatların tamamı yer alıyor;

Ek Teminatlar:

 1. Türkiye sınırları dışında meydana gelen zararlar,
 2. Grev,lokavt,terör ( istinai durumlar da var), halk hareketleri ya da bu sırada yetkili kurumların olaya müdahelesi sonucu oluşan zararlar,
 3. Deprem, yanardağ püskürmesi, sel ve su baskını ile oluşan zararlar,
 4. Taşıtta sigara’nın neden olduğu (yangın dışında) zararlar,
 5. Yetkili olmayan kişilerin ya da kurallara uygun olmayan şekilde  aracı çekmesi sonucu oluşan zararlar,
 6. Taşıt’ın kısmi zarara uğraması halinde kullanım ve gelir kaybından doğan zararlar,
 7. Taşıt’ın yarışlara katılması sonucu ile hazırlık denemeleri sırasında meydana gelen zararlar,
 8. Aracın anahtarın ele geçirilmesi sonucunda aracın çalınması ya da buna bağlı olarak kilit sisteminin değiştirilmesi nedeniyle uğranılan zararlar.

İsteğe Bağlı Teminatlar

 En yaygın kullanılan isteğe bağlı teminat türleri ise aşağıdaki gibi sıralanabilir;

 1. Ferdi Kaza Sigortası
 2. İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası
 3. Hukuksal Koruma
 4. Enflasyon teminatı
 5. Asistans (Yardım-Hizmet)Teminatı 
 6. Hasar İkame Teminatı
 7. Eskime Payı Düşmeme Teminatı 
Betül Sungurlu
363 Yazı
ODTÜ Havacılık Mühendisliği ve Boğaziçi Üniversitesi Executive MBA mezunu. Ar-ge, banka, yatırım ve danışmanlık şirketlerinde 10 yıldan fazla çalıştı.