İhtiyari Mali Sorumluluk Teminatı genellikle kasko poliçesinde ek ya da isteğe bağlı teminat halinde sunulur. Tam adı ‘Motorlu Kara Taşıtları İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası’dır. Bu teminatı içeren kasko poliçesi, araç sahibinin üçüncü kişilere verdiği maddi ve bedeni zararların zorunlu trafik sigortası limitlerini aşan kısmını teminat altına alır.

Daha ayrıntılı bir ifadeyle araç sahibinin üçüncü kişilere verdiği bir zarar sözkonusu ise bu zarar öncelikle zorunlu trafik sigortası limitlerinden karşılanır. Bu limitlerin aşılması durumunda kasko poliçeniz ancak ihtiyari mali sorumluluk teminatı içeriyorsa devreye girecek ve ödeme yapacaktır. İçermiyorsa geri kalan zararın tazmini araç sahibinin sorumluluğunda kalacaktır.

Bazı durumlarda kişilerin maddi ya da bedeni zararlarının tespiti aslında çok da mümkün olmadığından ya da standart bir rakama dönüştürülemediğinden sigorta poliçelerinde  teminat limitleri sözkonusudur. Yani bir kişinin hayatını kaybetmesinden ya da sakat kalmasından dolayı oluşacak maddi zararların tespiti kişiden kişiye değişebilir. Kasko poliçesine eklenen ihtiyari mali sorumluluk sigortası yine belli limitlerde olmakla birlikte zorunlu trafik sigortası limitlerini aşan durumda devreye gireceği için risklerinizin teminatını artırır. Hatta bazen zarar gören kişilerin manevi zarar talepleri de sözkonusu olabilir. Sigorta şirketinden üçüncü kişilerin manevi zararlarından doğabilecek sorumluluklar için de güvence isteniyorsa belirtilmeli, bu teminata ilave ettirilmelidir.

Aslında bu teminatın maddi işlevinden başka en önemli faydalarından biri de, araç sahibinin verdiği zarardan dolayı haksız bir talebe maruz kalması halinde sigorta şirketinin taraf olması sebebiyle sigortalı kişinin müdafasını da sağlamasıdır. Çünkü sigorta şirketi ödediği tazminat miktarınca hukuken sigorta ettirenin yerine geçer. Trafik sigortası limitlerini aşan dava masrafları da teminat limiti içerisinde kalmak şartıyla sigorta şirketine aittir. Hatta sigorta ettiren ya da aracı kullanan kişiler aleyhine açılacak ceza davalarında bile sigortacı sigortalının savunmasına iştirak edebilir. Ancak bu durumda sigortacı yalnız kendi seçtiği avukatın masraflarını öder.

Betül Sungurlu
454 Yazı
ODTÜ Havacılık Mühendisliği ve Boğaziçi Üniversitesi Executive MBA mezunu. Ar-ge, banka, yatırım ve danışmanlık şirketlerinde 10 yıldan fazla çalıştı.