Bu sigorta ek ya da isteğe bağlı teminat olarak kasko poliçesine dahil edilir. Bu teminat ile sigortalı ile üçüncü kişiler arasında oluşabilecek hukuksal uyuşmazlıkların çözümü sırasında ortaya çıkan dava masrafları, bilirkişi ücreti, vekalet ücreti, karar düzeltme masrafları vb. olası harcamalar teminat altına alınır. Bu sigorta aslında genel bir hukuksal koruma teminatı şeklinde olabileceği gibi sigorta kapsamına alınan konuların sınırlandırılmasıyla yalnızca bir kısım durumlarda da geçerli olabilir. Fiyatlandırılması da doğal olarak kapsadığı konulara ve teminat limitlerine göre yapılır. Kasko poliçesine ek teminat olarak verilen hukuksal koruma sigortası ise Motorlu Araca Bağlı ve Sürücü Hukuksal Koruma sigortası adı altında anılır.

Kaskosunda yer alacak hukuksal koruma teminatı ile sigortalı  (araç sahibi, sürücüsü ya da işleteni olabilir) o aracın kullanılması sırasında meydana gelebilecek hukuki uyuşmazlıklardan kaynaklanan masraflarını teminat altına almış olur. Dava sırasında oluşabilecek masraflarla birlikte sürücü belgesi izninin kaldırılması, kısıtlanması ve yeniden alınması gibi uyuşmazlıklar için yapılacak masraflar da sigorta şirketi tarafından karşılanır. Ayrıca istenirse ek sözleşme düzenlenerek sigortalının yaya ya da yolcu iken karşılaşabileceği uyuşmazlıklar da hukuksal koruma teminatına dahil edilebilir.

Sigortalı bahsi geçen uyuşmazlıklarda avukatını kendi belirlemekte özgürdür. Sigorta şirketinin herhangibir önerisi ya da yaptırımı sözkonusu değildir. Sigortalının davası devam ederken vefatı halinde sigorta koruması mirasçılar lehine devam eder.

Bu sigorta da poliçede belirtilmiş muafiyetler sözkonusu olabilir. Yani masrafların belli bir yüzdesi sigortalının sorumluluğunda olabilir. Poliçede bu detaya dikkat edilmelidir. Sigortalının davalı olduğu durumlarda suçun kasten işlendiğine dair mahkeme kararı kesinleşirse hukuksal koruma karardan önce yapılan ödemeleri de kapsayacak şekilde ortadan kalkar. Sigorta şirketi daha önce yaptığı ödemeleri gecikme faizi ile birlikte talep etme hakkına sahiptir.

Betül Sungurlu
454 Yazı
ODTÜ Havacılık Mühendisliği ve Boğaziçi Üniversitesi Executive MBA mezunu. Ar-ge, banka, yatırım ve danışmanlık şirketlerinde 10 yıldan fazla çalıştı.