BTK (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu) , iki yıl aradan sonra “Mobil Elektronik Haberleşme Hizmetleri Azami Ücret Tarifelerine” zam yaptı. Yeni GSM tarifesi 1 Nisan 2013’ten itibaren yürürlükte olacak. Bu durumda Avea, Turkcell ve Vodafone gibi mobil işletmecilerinin de yeni tarifeye göre ücretlendirmelerinde değişiklik yapması söz konusu olabilir.

Konuşma ücretlerine yüzde 6 zam

BTK, her altı ayda bir mobil haberleşmede uygulanabilecek azami tarifeleri belirliyor. Nisan 2011’den bu yana herhangi bir değişiklik yapılmayan azami tarifede bu kez bazı ücretlendirmeler için yaklaşık yüzde 6 oranında zam yapıldı.

Nisan 2013’den itibaren uygulamaya konulacak yeni azami tarifeye göre, yurtiçi aramalarda “mobilden sabit hatta” ve “mobilden mobile” arama ücretleri tavan fiyatı 41,54 Kr/dakika’dan 43,89 Kr/dakika’ya yükseltildi. Yurtdışı arama ücreti ise 4,38 TL/dakika’dan 4,63 TL/dakika’ya yükseldi. Dakikası en fazla 1,25 TL’den ücretlendirilen “bilinmeyen numaralar servis fiyatı” ise azami tarifede 1,32 TL/dakika’ya yükseltildi.

 

SMS ücretlendirmesine zam yok

Yeni tarifede yurtiçi ve yurtdışında uygulanabilecek azami tarifelerde hiçbir değişiklik yapılmadı. Yurtiçi ve yurtdışı kısa mesaj servis ücreti iki yıl önce olduğu gibi azami olarak sırasıyla 41,54 Kr/mesaj ve 83,08 Kr/mesaj olarak ücretlendirilebilecek.

Devir ve değişiklik ücretlerine de zam var

Yeni azami tarifede konuşma ve SMS dışında, değişiklik ve devir ücretlendirmeleri de yer alıyor. Yaklaşık yüzde 6 zamlanan yeni tarife kalemlerine göre “hat devir ücreti” işlem başına 8,31 TL’den 8,78 TL’ye; “garanti kapsamında SIM kart değişikliği” işlem başına 8,31 TL’den 8,78 TL’ye; “kayıp çalıntı halinde SIM kart değişikliği“ ise işlem başına 41,55 TL’den 43,90 TL’ye yükseltildi.

Ayrıntılı fatura ücretlerinde ise posta ile iletilen faturalarda sayfa başına 57,71 Kr ücreti 60,97 kuruşa yükseltilirken, elektronik olarak iletilen fatura ücretlendirmelerinde herhangi bir değişiklik yapılmadı.

Azami tarifede yer alan diğer kalemler ve değişiklikler ise aşağıdaki tablodan incelenebilir.

YILLARA GÖRE MOBİL ELEKTRONİK HABERLEŞME HİZMETLERİ AZAMİ ÜCRET TARİFESİ

Hizmetin TürüAbone hizmetleri ile ilgili azami tarifeler
 01.Nis.1301.Eki.1201.Nis.1201.Eki.1101.Nis.11
YURTİÇİ ARAMA ÜCRETİ          
Mobil Şebekelerden Sabit Şebekelere 43,89 Kr/dakika 41,54 kr/dakika 41,54 kr/dakika 41,54 kr/dakika 41,54 kr/dakika
Mobil Şebekelerden Mobil Şebekelere 43,89 Kr/dakika 41,54 kr/dakika 41,54 kr/dakika 41,54 kr/dakika 41,54 kr/dakika
YURT DIŞINI ARAMA ÜCRETİ 4,63 TL/dakika 4,38 TL/dakika 4,38 TL/dakika 4,38 TL/dakika 4,38 TL/dakika
İSİM/ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ 17,57 TL/işlem 16,63 TL/işlem 16,63 TL/işlem 16,63 TL/işlem 16,63 TL/işlem
HAT DEVİR ÜCRETİ 8,78 TL/işlem 8,31 TL/işlem 8,31 TL/işlem 8,31 TL/işlem 8,31 TL/işlem
NUMARA DEĞİŞİKLİĞİ 52,69 TL/işlem 49,87 TL/işlem 49,87 TL/işlem 49,87 TL/işlem 49,87 TL/işlem
SİM KART DEĞİŞİKLİĞİ          
Garanti Kapsamında Değişim 8,78 TL/işlem 8,31 TL/işlem 8,31 TL/işlem 8,31 TL/işlem 8,31 TL/işlem
Kayıp, çalıntı, kullanıcı hatası değişim 43,90 TL/işlem 41,55 TL/işlem 41,55 TL/işlem 41,55 TL/işlem 41,55 TL/işlem
ABONE İSTEĞİ İLE AÇMA 8,78 TL/işlem 8,31 TL/işlem 8,31 TL/işlem 8,31 TL/işlem 8,31 TL/işlem
KISA MESAJ SERVİS ÜCRETİ          
Yurt içi Kısa Mesaj Servis Ücreti 41,54 Kr/mesaj 41,54 Kr/mesaj 41,54 Kr/mesaj 41,54 Kr/mesaj 41,54 Kr/mesaj
Yurt dışı Kısa Mesaj Servis Ücreti 83,08 Kr/mesaj 83,08 Kr/mesaj 83,08 Kr/mesaj 83,08 Kr/mesaj 83,08 Kr/mesaj
AYRINTILI FATURA ÜCRETİ          
Elektronik İletilen Ayrıntılı Fatura Ücreti 9,44 Kr/fatura 9,44 Kr/fatura 9,44 Kr/fatura 9,44 Kr/fatura 9,44 Kr/fatura
Posta ile İletilen Ayrıntılı Fatura Ücreti 60,97 Kr/sayfa 57,71 Kr/sayfa 57,71 Kr/sayfa 57,71 Kr/sayfa 57,71 Kr/sayfa
BİLİNMEYEN NUMARALAR SERVİS ÜCRETİ 1,32 TL/dakika 1,25 TL/dakika 1,25 TL/dakika 1,25 TL/dakika 1,25 TL/dakika

Kaynak: BTK, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu

Betül Sungurlu
454 Yazı
ODTÜ Havacılık Mühendisliği ve Boğaziçi Üniversitesi Executive MBA mezunu. Ar-ge, banka, yatırım ve danışmanlık şirketlerinde 10 yıldan fazla çalıştı.