Genel sağlık sigortası başvuruları 31 Ocak'ta bitiyor!

dincerkeskinpala
İçindekiler

Yeni yılla beraber yeni uygulamalar hayata geçmeye başlıyor. Sağlıkta dönüşüm projesi kapsamında 1 Ocak 2012 tarihinde yürürlüğe giren uygulamayla Türkiye’de sağlık güvencesinden yararlanmayan kalmayacak. Milletvekilleri, kendi ülkesinde sigortalı olup da Türkiye'de bulunan yabancılar, zorunlu askerlik görevini yerine getiren erler Genel Sağlık Sigortası dışında kalacak.

Bunların dışındaki bütün işçiler, bağımsız çalışanlar, kamu çalışanları, isteğe bağlı sigortalılar, işsizler, ev hanımları ve yabancılar Genel Sağlık Sigortası’ndan yararlanacak. Üniversite öğrencilerinin sağlık giderleri de, öğrencilerin genel sağlık sigortası çeşitliliklerine göre Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanacak.

Sosyal güvencesi olmayanların genel sağlık sigortasına başvurması zorunlu hale getirildi. Bu kapsamda 1,7 milyon kişinin başvuru yapması gerektiği hesaplanıyor. Bu kişilerin ocak ayı sonuna kadar başvuru yaparak genel sağlık sigortalısı olması gerekiyor.

Gelir testi uygulaması başlıyor

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca gelir tespiti yapılacak. Gelir tespitinde, aynı hane içinde yaşayan eş, evli olmayan çocuk, büyük anne ve büyük babadan oluşan aile esas alınacak.

Gelir tespitinde, aile bireylerinin harcamaları, taşınır ve taşınmazları ile bunlardan doğan hakları da dikkate alınarak aile içinde kişi başına düşen gelirin aylık tutarının tespitinde puanlama formülünün gelir tespit ölçütleri kullanılacak. Gelir tespiti sonucu elde edilen ailenin ortalama aylık geliri, gelir tespitinde esas alınan aile bireyi sayısına bölünerek aile içindeki kişi başına düşen gelir tespit edilecek.

Herhangi bir şekilde çalışma hayatında bulunan işçi, memur, bağımsız çalışan, isteğe bağlı sigortalı ve yeşil kartlıların dışında kalan bütün vatandaşlar gelir testine başvuracaklar. 18 yaş altı vatandaşlar zaten GSS kapsamında sayıldıklarından gelir testine başvurmalarına gerek yok. Ayrıca SGK'dan gelir-aylık alanlar ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişiler de gelir testine gitmelerine gerek olmayacak.

Aylık zorunlu prim ne kadar olacak?

Genel Sağlık Sigortası zorunluluğu kapsamında ne kadar prim ödeyecekleri yapılacak olan gelir testi sonuçlarına göre aile içindeki kişi başına düşen aylık gelir tutarına bakılarak belirlenecek. Buna göre kişi başına düşen aylık gelir;

- Asgari ücretin üçte birinden (295 TL) az olan vatandaşların primleri devlet tarafından ödenecek.

-  Asgari ücretin üçte biri( 295,3 TL) ile asgari ücret(886,5 TL) arasında olanların, 295,3 × %12=35,4 TL

-  Asgari ücret ile asgari ücretin iki katı arasında olanların 886,5 × %12 = 106,38 TL

- Asgari ücretin iki katından daha fazla olanların 1773 × %12 = 212,76 TL tutarındaki primleri kendileri tarafından ödenecek.

Geliri 296 TL’yi aşanların ve Yeşil Kartlıların durumu

Yapılan gelir testine göre aile içi kişi başı gelir 296 - 886 TL arasında çıkarsa, aileden bir kişi ayda 35 TL prim ödeyecek. Diğer aile bireyleri bu kişi üzerinden bakmakla yükümlü olunan kişi olarak GSS'li sayılacaklar.

Yeşil kart sahiplerinin tedavi giderleri 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren SGK bütçesinden ödenecek. Mevcut Yeşil Kart sahipleri vize süreleri geldiğinde, vize tarihinden itibaren 1 ay içinde gelir tespitini yaptırmak üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları’na başvurmaları gerekiyor.

Gelir tespiti sonucunda kişi başına düşen aylık gelirinin asgari ücretin üçte birinden az olması halinde hak sahipliliklerinin devamı sağlanacak. Asgari ücretin üçte birinden daha fazla olması halinde ise gelir durumlarına göre GSS primlerini (35,4 TL -212,7 TL) kendileri ödeyecekler.

Uzman Yazarlar