2007’de yürürlüğe giren mortgage kanunundan itibaren kredi kullanmış olup, sabit faizli mortgage seçeneklerinden yararlanan tüketiciler, kredilerini kararlaştırılan vadeden daha önce kapatmaları veya herhangi bir tutarda erken ödeme yapmaları durumunda erken kapanan anapara tutarı üzerinden hesaplanan %2 oranında bir ücret öderler. Bu ücret erken kapama ücreti olarak adlandırılır.