Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye’de ücretliler, emekliler ve serbest meslek sahipleri dâhil olmak üzere hemen herkes en çok konut ve kiraya para harcıyor. Gıda harcamaları konut ve kira harcamalarını takip ederek tüketim harcamaları sıralamasında ikinci sırada yer alırken üçüncü sıraya da ulaşım masrafları yerleşiyor.

Sağlık ve eğitim harcamaları ise aylık toplam tüketim harcamaları içerisinde son sıralarda yer alıyor. Hal böyle olunca tasarruf ederek daha çok birikim yapmanın yolu, öncelikle konut ve kiraya harcanan paraları ardından da ulaşım masraflarını azaltma yolundan geçiyor.

Tüketim harcamalarının yüzde 43’ü konut, kira ve ulaşım için

TÜİK’in hane halkı bütçe anketi sonuçlarına göre, toplam tüketim harcamaları içinde yüzde 26’lık payı konut ve kiraya harcanan paralar oluşturuyor. Konut ve kira harcamaları ayrıca, yüzde 20 orandaki gıda harcamalarının üzerinde yer alarak ilk sırayı oluşturuyor. Ailelerin ulaşım masrafları ise toplam tüketim harcamalarının yüzde 17’si ile üçüncü sıraya yerleşiyor. Böylece tüketim harcamalarının neredeyse yarısı konut, kira ve ulaşım masraflarına gidiyor.

Emekliler konuta daha çok harcıyor

Harcama kalemleri ailelerin gelir kaynaklarına göre de değişkenlik gösteriyor. Konut ve kira giderleri emeklilerin aylık tüketim harcamalarının yüzde 30’unu oluştururken ücretli çalışan kesimde bu oran yüzde 24’e düşüyor. Serbest gelir sahipleri ise tüketim masraflarının yüzde 23’ünü konut ve kiraya harcıyor.

Ulaşıma en çok serbest gelir sahipleri harcıyor

Toplam tüketim harcamaları içerisinde ulaşımın en çok yer aldığı kesim ise serbest meslek sahipleri bir diğer adıyla da müteşebbisler! Ulaşım masrafları bu kişilerin aylık tüketim harcamalarının yüzde 20’sini oluştururken, ücretli çalışanların aylık harcamalarının yüzde 18’ini oluşturuyor. Emeklilerin ise ulaşım masrafları diğerlerine göre çok daha az. Onların tüketim harcamalarının sadece yüzde 13’ü ulaşıma harcanıyor.

Betül Sungurlu
454 Yazı
ODTÜ Havacılık Mühendisliği ve Boğaziçi Üniversitesi Executive MBA mezunu. Ar-ge, banka, yatırım ve danışmanlık şirketlerinde 10 yıldan fazla çalıştı.