Türkiye’de son rakamlarla 3 milyon 784 bin kişi bireysel emeklilik sisteminde kayıtlı bulunuyor. Katılımcılar ödedikleri katkı payının yüzde 25’i kadar da devlet katkısı hakkından faydalanıyor. 16.08.2013 tarihi itibariyle bireysel emeklilik sistemine dâhil olanlara yatırılan devlet katkısı tutarı 585 milyon TL’ye ulaştı.

Haziran 2013 tarihi itibariyle ise, mavi kartlılara da bireysel emeklilik sistemine dâhil olmaları halinde devlet katkısından yararlanma hakkı tanındı. Üstelik bu yeni düzenleme 2013 yılı başından itibaren geçerli sayılıyor. Böylece sisteme zaten kayıtlı mavi kart sahipleri geriye dönük olarak da devlet katkılarını alabilecekler.

Mavi kart sahipliği, doğumla Türk vatandaşı olmalarına rağmen bulundukları veya çalıştıkları diğer ülkelerde daha iyi yaşam şartlarına kavuşabilmek için resmi izin ile Türk vatandaşlığından çıkan kişiler ve bu kişilerin altsoylarına verilen bir haktır. Bu kart sahipleri, Türk vatandaşlarının sahip olduğu bazı haklara sahiptir. Bireysel emeklilikte devlet katkısından yararlanma hakkı da bunlara dâhil edilmiş oldu.

Devlet katkısı hakkında kısa bilgiler

Bireysel emeklilikte devlet katkısı hakkı 1.Ocak.2013’te başladı.

Sözleşme başlangıç tarihinden bağımsız olarak tüm bireysel emeklilik katılımcıları yatırdıkları katkı payının yüzde 25’i kadar devlet katkısı alıyor. Yıllık devlet katkısı tutarı, yıllık brüt asgari ücretin yüzde 25’inden fazla olamıyor.

Birden fazla bireysel emeklilik sözleşmesi olanlara devlet katkısı tutarı kişi başı yıllık limitle sınırlı olmak üzere sözleşmelere dağıtılarak yatırılıyor.

Devlet katkısından faydalanmak için vergi mükellefi olmaya gerek yok. Örneğin ev hanımları da bu katkıdan faydalanabiliyor.

Devlet katkısı, katılımcının katkı payını ödediği ayı takip eden üç ay içerisinde emeklilik hesabına aktarılıyor.

Düzenli ödeme harici sisteme aktarılan ek ödemeler için de devlet katkısı ödeniyor.

Emeklilik sözleşmesi başka şirkete devredildiğinde devlet katkısı tutarları da diğer şirkete aktarılıyor.

Devlet katkısı tutarları haczedilemiyor ve rehnedilemiyor.

Bireysel emeklilikten 10 yıldan az süre katkı payı ödeyerek ayrılanlar yüzde 15; 10 yılı tamamlamış ama yaşı tamamlanmadığı için emekliliğe hak kazanmadan ayrılanlar yüzde 10; emekli olup ayrılanlar ise yüzde 5 stopaj ödeyerek devlet katkısı birikimlerine sahip olabiliyor.

Betül Sungurlu
454 Yazı
ODTÜ Havacılık Mühendisliği ve Boğaziçi Üniversitesi Executive MBA mezunu. Ar-ge, banka, yatırım ve danışmanlık şirketlerinde 10 yıldan fazla çalıştı.