Karşılaştırma sitesi Enuygun.com’un analizine göre bankaların son bir yıl içerisinde ihraç ettikleri bonolardan sağladıkları fonlar %752 oranında büyüyerek 16,4 milyar TL’ye ulaştı.  Mevduatın krediye dönüşüm oranının %97’lere çıktığı Türkiye’de bankalar bir yandan maliyetlerinin azaltılmasını talep ederken bir yandan da alternatif kaynak arayışında. VDMK (Varlığa dayalı menkul kıymet) gibi diğer alternatif kaynaklarda da kıpırdanmaların başladığına dikkat çekilen analizde bankaların fon kaynakları, gelişimi ve değişimi değerlendiriliyor.

BDDK verileri ile derlenmiş Enuygun.com’un analizine göre Eylül 2010 ve Eylül 2011 arasında bankacılık sektöründe mevduat artışı 110,7 milyar TL; yurtdışı borçlardaki artış 75,6 milyar TL; repodan sağlanan fonlardaki artış 63,8 milyar TL ve ihraç edilen menkul kıymetlerdeki artış 14,5 milyar TL olarak gerçekleşti. Bu verilere göre mevduatın toplam yükümlülükler içerisindeki payı son bir yıl içerisinde %62’den %56’ya gerilerken; yurtdışı borçlar %11’den %15’e; repodan sağlanan fonlar %6’dan %10’a; ihraç edilen menkul kıymetlerin payı ise binde 2’den %1’e yükseldi.

Bankaların aktif büyümesi ve yeni düzenlemeler ile birlikte son bir yıl içinde yükümlülük oranlarında da farklılaşmalar oluştuğuna değinen Enuygun.com Baş Analisti Betül Sungurlu “Mevduat ve sonrasında yurtdışı borçlar son bir yıl içinde oransal olarak değişse de hala bankaların en önemli fon kaynaklarını oluşturuyor. Repodan sağlanan fonların bir yıl öncesine göre %123 arttığı dikkat çekiyor. Bankaların değişen zorunlu karşılık oranları ile artan likidite ihtiyacının bunda önemli bir payı var. Öte yandan BDDK’nın 2010 yılında bankaların yurtiçinde tahvil-bono ihraç etmesine izin vermesi ile birlikte banka bonolarında hızlı bir artış yaşanıyor. Eylül 2010 itibariyle sektörde toplam 1,92 milyar TL olan banka bonosu hacmi Eylül 2011 itibariyle 16,4 milyar TL’ye ulaştı.  Bu rakamın 10,4 milyar TL’sini Türk Lirası cinsinden bonolar, 6 milyar TL’sini de yabancı para cinsinden bonolar oluşturuyor”, dedi.

Mevduatın krediye dönüşüm oranının %97’lere çıktığı ve düşük faiz ortamının sürmesinin beklendiği önümüzdeki yıllarda mevduat haricinde banka bonosu vb alternatif fon kaynaklarının daha çok gündeme geleceğine de değinen Sungurlu “Mevduat düşük reel faiz nedeniyle cazibesini yitirdiği için artış miktarı sınırlı. Öte yandan düşük faiz ortamı bankaların hazine bonoları ile rekabet edebilmesine olanak sağlıyor. Son dönemde banka bonosu haricinde daha değişik yatırım araçları da gündeme gelmeye başladı. Örneğin kısa bir süre önce Türkiye’de ilk kez bireysel kredilere dayalı VDMK ihracı gerçekleştirildi. BDDK verilerine göre Eylül 2010 itibariyle VDMK hacmi henüz 228 milyon TL. Kredilerin takibe dönüşüm oranının düştüğü yani kredi kalitesinin arttığı bir ortamda bu tarz yatırım araçlarını daha çok konuşacağımızı düşünüyoruz. Yavaşlatılmaya çalışılsa da gerçekleşen kredi büyümesi yıllardır söylenen finansal piyasaların derinleşmesi gerekliliğini daha çok hissettiriyor”, dedi.

Enuygun.com’un analizine göre, 2011 Eylül itibariyle son bir yıl içerisinde Türkiye’de bankacılık sektörünün toplam aktifleri %31 arttı. Kredilerdeki büyüme oranı %39 olarak gerçekleşirken menkul değerlerdeki artış %5 ile sınırlı kaldı. Bankacılık sektöründe kredilerin toplam aktifler içerisindeki payı %51’den %54’e çıkarken menkul değerlerin payı ise  %30’dan %24’e gerilemiş oldu.  İlgili dönemde krediler 186 milyar TL artarken mevduat 110,7 milyar TL arttı. Böylece mevduatın krediye dönüşüm oranı da son bir yılsa %83’den %97’ye yükseldi.

Betül Sungurlu
363 Yazı
ODTÜ Havacılık Mühendisliği ve Boğaziçi Üniversitesi Executive MBA mezunu. Ar-ge, banka, yatırım ve danışmanlık şirketlerinde 10 yıldan fazla çalıştı.