3. çeyrekte taşıt kredisi bakiyeleri arttı

dincerkeskinpala
İçindekiler

Kredilerde genişlemenin tavan yaptığı 2011 yılında en çok kullanılan kredi türleri konut ve ihtiyaç kredisi oldu. Yılın üçüncü çeyreğini içeren Temmuz-Eylül dönemi incelendiğinde ise tüketici ve konut kredisi kullanan kişi sayısı 2 milyonu aştı. Bu çeyrekte konut ve tüketici kredisi için kullanılan kredi miktarı ise 23 milyar TL’yi aştı.

Kredi kullanan kişi sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre % 5 oranında artarken, bir önceki üç aylık döneme göre ise % 16 oranında azaldı. Temmuz-Eylül döneminde kullandırılan kredi miktarı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre % 5 oranında, bir önceki üç aylık döneme göre ise % 31 oranında küçüldü.

Türkiye Bankalar Birliği'nin raporundan derlenen verilere göre, Temmuz-Eylül 2011 dönemi sonu itibariyle tüketici kredileri ve konut kredisi bakiyesi 154,5 milyar TL, kredi kullanan toplam kişi sayısı ise 13 milyon 964 bin kişiye ulaştı. Toplam kişi sayısı ise Temmuz-Eylül 2010'a göre yüzde 34 oranında, bir önceki üç aylık döneme göre ise yüzde 4 oranında artış gösterdi. Tüketici kredisi ve konut kredileri bakiyesi ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 40, Nisan-Haziran 2011'e göre ise yüzde 4 oranında büyüdü.

Üçüncü çeyrekte kredilerin lideri ‘ihtiyaç’

Temmuz-Eylül 2011 döneminde tüketici kredileri ve konut kredilerinin mal ve hizmet gruplarına göre dağılımı incelendiğinde; ihtiyaç kredilerinin % 64’lük oran ile en büyük paya sahip olduğu görülüyor. Bunu sırasıyla; yüzde 23 ve % 7 pay oranları ile konut ve taşıt kredileri izliyor. Aynı dönemde ihtiyaç kredileri 1.836.138 kişi tarafından ve 15,1 milyar TL, konut kredileri 75.063 kişi tarafından 5,3 milyar TL ve taşıt kredileri 45.007 kişi tarafından 1,8 milyar TL tutarında kullanıldı.


Bir önceki yılın Temmuz-Eylül dönemine göre taşıt kredileri % 2 oranında artarken, konut kredileri % 22 ve ihtiyaç kredileri % 2 oranında azaldı. Bakiye açısından taşıt kredileri bir önceki yılın aynı üç aylık dönemine göre % 42 , konut kredileri % 31 ve ihtiyaç kredileri % 31 artış gösterdi.


Temmuz-Eylül 2011 dönemi içinde kredi kullananlar bazında; ortalama tüketici kredisi ve konut kredisi miktarı 11,1 bin TL oldu. Bu büyüklük konut kredilerinde 71 bin TL ve taşıt kredilerinde 38,9 bin TL olarak gerçekleşti. Temmuz-Eylül 2011 dönemi sonundaki bakiye verilerine göre ortalama tüketici kredisi ve konut kredisi miktarı 11,1 bin TL'dir. Bu miktar konut kredilerinde 56,9 bin TL ve taşıt kredilerinde 18,8 bin TL’ye ulaştı.

Kredilerde en fazla tercih edilen vade 48-72 ay


Tüketici kredileri ve konut kredilerinde en fazla tercih edilen uzun vade dilimi 49-72 ay arasında oldu. Bunu 25-36 ay ile 73 ay ve üzeri vade dilimleri izledi. Temmuz-Eylül 2011 dönemi itibariyle 3,1 milyar TL olan takipteki krediler, tüketici kredileri ve konut kredileri toplamının % 2'sini oluşturuyor.

Temmuz-Eylül 2011 döneminde kullandırılan tüketici kredileri ve konut kredilerinden kanuni takibe atılan kredi miktarı, bir önceki yılın aynı dönemine göre % 29 oranında azalarak 506 milyon TL oldu. Söz konusu kredilerin % 10'unu taşıt, % 25'ini konut, % 19'unu ihtiyaç kredileri ve % 46'sını diğer krediler oluşturdu.

Uzman Yazarlar