Sağlıkta dönüşüm projesi kapsamında 1 Ocak 2012 tarihinde yürürlüğe giren uygulamayla Türkiye’de sağlık güvencesinden yararlanmayan kişi kalmaması amacıyla yeni uygulamaların hayata geçirileceğinden bahsetmiştim. Bunun en önemli örneği ise Genel Sağlık Sigortası ve Gelir Testi olacak. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca gelir tespiti yapılacak. Gelir tespitinde, aynı hane içinde yaşayan eş, evli olmayan çocuk, büyük anne ve büyük babadan oluşan aile esas alınacak.

Gelir tespitinde, aile bireylerinin harcamaları, taşınır ve taşınmazları ile bunlardan doğan hakları da dikkate alınarak aile içinde kişi başına düşen gelirin aylık tutarının tespitinde puanlama formülünün gelir tespit ölçütleri kullanılacak. Gelir tespiti sonucu elde edilen ailenin ortalama aylık geliri, gelir tespitinde esas alınan aile bireyi sayısına bölünerek aile içindeki kişi başına düşen gelir tespit edilecek.

Gelir testi için son gün 29 Şubat

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Resmi Gazetenin 28.12.2011 tarihli Yönetmenliği ile Sosyal Güvenceye sahip olmayan vatandaşların Genel Sağlık Sigortası kapsamında gelir tespiti yapmaları gerektiği ifade edildi. 

Halen Yeşil kart vizesi devam eden vatandaşların ise vize süresi bitiminde Gelir Tespitine başvurmaları gerektiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi; "Gelir tespiti için başvuru tarihi 29.02.2012 tarihine kadar uzatılmıştır. Belirtilen süre sonuna kadar gelir tespiti için başvurmayan şahıslar en yüksek pirim olan 214,00 TL üzerinde pirim ödemeleri gerekmektedir. Gelir Tespitine müracaat etmeyen vatandaşlarımızın ileride bir problem yaşamamaları ve izdihama mahal vermemeleri açısından son başvuru tarihi olan 29.02.2012 tarihini beklemeden en kısa sürede yeni şıra pazarında bulunan yeşil kart bürosuna başvurarak Gelir Tespitlerini yaptırmaları gerekmektedir.’’ denildi.

Buna göre Türkiye genelinde 9,5 milyon yeşil kartlı vatandaş gelir testinden geçecek. Testte yoksul olmadıkları anlaşılan vatandaşlar 35 ila 213 lira aylık prim ödeyecek. Teste hiç girmeyen ise otomatik olarak 213 liralık prim yüküyle karşı karşıya kalacak. SGK’ya kayıtlı olmayan 1,7 milyon vatandaşların 29 Şubat’a kadar SGK’ya başvurmak zorunda kalacak. Aksi halde SGK her birini aylık 213 lira prim borcu ödemeye mahkum edecek.

Başvurular nereye yapılacak?

Gelir testi için gerekli başvuru, kişinin kayıtlı ikametgâhının bulunduğu il veya ilçe idarî sınırları içindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılacak. Vakıflara kaymakamlıklar aracılığıyla ulaşmak mümkün. Özürlülük ve yaşlılık gibi nedenlerle bizzat başvuruda bulunamayacak olanların başvurusu vekili tarafından yapılacak.

Gelir tespitinde, aynı evde yaşayan eş, evli olmayan çocuk, büyük anne ve büyük babadan oluşan aile esas alınacak. Aynı aile üyelerinden biri veya birkaçı başvuruda bulunsa bile başvuru formunda hanede yaşayan tüm fertlere ait bilgiler yer alacak. Aile içinden birden fazla kişi gelir testine t'bi tutulacak kişi durumundaysa tek form ile başvuru yapılabilecek.

Geliriniz 295 TL’den az ise primi devlet ödeyecek

1 Ocak-30 Haziran 2012 dönemi için aile içindeki kişi başı geliri asgari ücretin üçte birinden fazla olan herkes prim ödemek zorunda kalacak. Geliri asgari ücretin üçte birinin (295.50 TL) altında ise primleri devlet ödeyecek. Geliri asgari ücretin üçte biri (295.50 TL) ile asgari ücret arasında ise kişi 35.46 TL prim ödeyecek. Geliri asgari ücret (886.50 TL) ile asgari ücretin iki katı arasında ise kişi 106.38 TL prim ödeyecek. Geliri asgari ücretin iki katından (bin 773 TL) daha fazla ise kişi 212.76 TL prim ödeyecek.

Tuğba Hacıbayramoğlu
2059 Yazı
Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik mezunu. Yine Marmara Üniversitesi’nde Radyo Televizyon Sinema bölümünde yüksek lisans yaptı.