Bankalardan aldığınız kredilerin aylık ödeme miktarları hesaplanırken aşağıdaki formül kullanılır.
Bu formüle göre;
Aylık Ödeme Miktarı = (Kredi Miktarı x Faiz Oranı) / (1 - (1 / ( 1 + Faiz OranıVade))