Telefonsuz internet dönemi başlıyor

Rekabet Kurulu, sabit telefon hizmeti aboneliğine gerek olmaksızın internetin kullanmasına karar verdi

Rekabet Kurulu, 1 Kasım 2010 tarihinden itibaren sabit telefon
hizmeti aboneliğine gerek olmaksızın internet hizmeti almanın mümkün
olacağına karar verdi.

Rekabet Kurulu'nun internet sitesinde konu ile ilgili şu açıklama
yapıldı:

"Hatırlanacağı gibi Rekabet Kurulu tarafından, 18 Şubat 2009 tarih
ve 09-07/127-38 sayı ile alınan kararda DSL hizmetinin sabit telefon
aboneliğine bağlanması uygulamasına son verilmesi, Türk Telekom
tarafından yalın DSL hizmetinin başlatılması için 3 ay içinde Bilgi
Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) başvuruda bulunulması
konuları hükme bağlanmıştı. Kurul'un bu kararından sonra hizmetin
başlamaması nedeniyle Kurumumuza yoğun başvuru yapılmış ve bunun
üzerine 27 Nisan 2009 tarihinde bir açıklama yapılarak yalın DSL
uygulamasının BTK tarafından onaylanacak bir tarife ile yürürlüğe
girebilecek olduğu kamuoyuna duyurulmuştu.

Rekabet Kurulu'nun aldığı karara rağmen, bugüne kadar yalın DSL
hizmetinin başlamamış olması tüketicilerin ve meslek örgütlerinin
tepkilerine neden olmakta, bunların önemli bir kısmı da Kurumumuza
iletilmektedir. Şikâyetlerin yoğunlaşması nedeniyle belirtmekte yarar
görmekteyiz ki, önceki açıklamada da belirtildiği gibi, bahse konu
uygulama BTK tarafından onaylanacak bir tarife ile yürürlüğe
girebilecektir.

Bu kapsamda 14 Temmuz 2010 tarih ve 2010/DK-07/417 sayılı
kararıyla sabit telefon aboneliği olmadan DSL internet erişimi hizmeti
alınmasına imkân sağlayan yalın DSL uygulamasını düzenleyen BTK, yalın
DSL uygulamasını mümkün kılacak Türk Telekom Referans IP Seviyesinde
Veri Akış Erişimi Teklifini 1 Kasım 2010 tarihi itibariyle geçerli
olacak şekilde onaylamıştır. Dolayısıyla 1 Kasım 2010 tarihinden
itibaren ülkemizde sabit telefon hizmeti aboneliğine gerek olmaksızın
internet hizmeti almak mümkün olacaktır.

Kurumumuza yönelen sorulara genel bir açıklama olabilmesi
açısından belirtilmesinde yarar olan bir diğer husus da uygulamanın
başta ücretlendirme olmak üzere diğer tüm koşullarını onaylama
yetkisinin yine sektörel düzenleyici otorite olan BTK'ya ait
olduğudur. Ayrıca, yalın DSL hizmeti için şebekeden evlere uzanan
bakır kabloların kullanılmaya devam edeceğinin, dolayısıyla buna
ilişkin maliyetin hizmet ücretine yansıyabileceğinin hatırlatılmasında
da yanlış bir beklenti oluşmaması bakımından fayda görülmektedir."