Anasayfa Haberler Etiket: Zorunlu trafik sigortası gecikme cezası oranları

SİGORTA PRİM GECİKME CEZASI ORANI DÜŞTÜ

ANKARA - Bakanlar Kurulu, sigorta prim gecikme cezası oranını yüzde 3'ten yüzde 2'ye düşürdü. Karar, 1 Mayısta yürürlüğe girecek. Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 89. maddesinin ikinci fıkrasına göre uygulanan gecikme cezası oranı yüzde 2 olarak yeniden belirlendi. Karar, 1 Mayısta yürürlüğe girecek. Kanunun 89. maddesinin ikinci fıkrasında ''Kurumun prim ve diğer alacakları süresi içinde ve tam olarak ödenmezse ödenmeyen kısmı sürenin bittiği tarihten itibaren ilk üç aylık sürede her bir ay için yüzde 3 oranında gecikme cezası uygulanarak artırılır'' hükmü yer alıyordu.
x