Anasayfa Haberler Etiket: Ziratbanka borçları ertelendimi.

Tarım kredi borçları ertelenecek mi?

CHP Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün soru önergesini yanıtlayan Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker, Tasfiye Olunacak Alacaklar Hesaplarında kayıtlı tarımsal kredi işlemlerinden doğan alacaklar için Ziraat Bankası mevzuatında Torba Yasa’ya paralel bir düzenleme yapıldığını belirterek, “Tespit edilen tutarın, borçluların talebine göre defaten veya 2015 yılı Eylül ayı sonuna kadar taksitler halinde ödenmesi imkanı sağlanmıştır” dedi. Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker, Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü’nden gelen bilgi notuyla CHP Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün soru önergesini yanıtladı. Öztürk, Tarım Bakanı’na, “Çiftçilerimizin tamamen yitirdikleri üretim güçlerinin tekrar kazandırılması için Ziraat Bankası, Tarım Kredi Kooperatifleri, Bağ-Kur, vergi daireleri gibi kamu kurum ve kuruluşlarına olan kredi ve vergi borçlarını ertelemeyi düşünüyor musunuz” diye sordu. Soru önergesini yanıtlayan Bakan Eker, Ziraat Bankası kaynaklarından kullandırılan ve 31 Aralık 2010 tarihi itibarıyla Tasfiye Olunacak Alacaklar Hesaplarında kayıtlı tarımsal kredi işlemlerinden doğan alacaklar için de Ziraat Bankası mevzuatında 6111 sayılı Kanun’a paralel bir düzenleme yapıldığını bildirdi.
x